www.internetusability.net

Startsida
Webbpaket
Utveckling
Nyheter
Referenser
Företaget
Kontakt

 

 

Internetläsare

Denna sidan är utvecklad och testad i Mozilla Firefox 1.0++, Internet Explorer 5.0++ samt Opera 8.0++. Fungerar inte sidan eller funktioner kontakta oss via länken "> Kontakt" i menyn till vänster, beskriv vad som är fel och vilken sida det gäller. InternetUsability rekommenderar starkt att uppdatera till nyare läsare då det ger tillgång till nya funktioner och bättre säkerhet på Internet.

 

Cookies

InternetUsability.net använder sig av cookies för att hålla information om besökaren. Det finns två typer av cookies, den ena lagras permanent och den andra existerar under besöket(sessionCookies). InternetUsability.net använder sig av sessionCookies som försvinner när Ni stänger webbläsaren. SessionCookies innehåller redan känd information om användaren som exempelvis användarnamn.

 

Varför Cookies?

SessionCookies behövs för att alla funktioner skall fungera under InternetUsability.net. Slår man av funktionen för cookies i webbläsaren kan det vara så att InternetUsability.net inte fungerar som den skall i alla avseenden. Dock kan sidor som inte kräver cookies användas.

För att aktivera/avaktivera cookies i webbläsaren, se dokumentation för specifik Internetläsare.